the-hell-krijues


Moisiu 341
51069 Köln ,
Tel.: 0221-9624500
Kontakt personi: Stefanos Perdikaris
Email:
Faqja e internetit:
përditësuar më: 19.04.2014
Anëtar që nga: 19.04.2014

Shitja e pajisjeve për prodhimin e mishit kebabs. Prodhimi i pajisjeve të veçanta sipas specifikave të konsumatorëve.

Fjalë kyçe: furnizim ushqimi dhe tregti mishi | Ngjitja e hellave të mishit | Pjellë mishi | gastronomi