Gustav Ehlert GmbH & Co. KG


_ Ehlert është shpërndarja me shumicë pajisje kasap dhe nevojat e prodhimit të ushqimit.

Rudolf Schad GmbH & Co. KG


_ Për mbi 50 vjet partneri juaj i përhershëm për tregti dhe industri. Varja, lidhja, rrjeta, lëmimi, sharrimi. Tradita detyron!

Friedr. Dick GmbH & Co. KG


_ Ne ofrojmë një sërë thikash profesionale për kuzhinierët dhe kasapët. Si një shtesë e përshtatshme, ndihmësit e domosdoshëm: çeliqet mprehës, mjetet, mbushësit e suxhukut dhe makineritë bluarëse.